Thực đơn

Thực đơn gọi món

Các Món Khai Vị - Appetizer Dishes

 • Đậu Phộng Luộc
  Boiled Peanut
  25.000đ/Dĩa
 • Đậu Phộng Chiên Nước Mắm
  Fried, Peanut With Fish Sauce
  25.000đ/Dĩa
 • Khoai Tây Chiên
  French Fries
  88.000đ/Dĩa
 • Khoai Môn Chiên
  Fried, Taro
  88.000đ/Dĩa
 • Xà Lách Trộn Dầu Giấm
  Mixed Salad With Vinegar Oil
  88.000đ/Dĩa
 • Xà Lách Trộn Dầu Giấm Trứng
  Mixed Salad With Vinegar Oil And Egg
  98.000đ/Dĩa
 • Xà Lách Trộn Dầu Giấm Thịt Bò
  Mixed Salad With Vinegar Oil And Beef Meat
  167.000đ/Dĩa
 • Rau Càng Cua Trộn Dầu Giấm
  Mixed Salad With Vinegar Oil And Beef Meat
  88.000đ/Dĩa
 • Rau Càng Cua Trộn Cá Hộp Và Trứng
  Mixed Crab Claw Herb With Canned Fish And Egg
  130.000đ/Dĩa
 • Rau Càng Cua Trộn Thịt Bò
  Mixed Crab Claw Herb With Beef Meat
  167.000đ/Dĩa
 • Thác Lác Chiên Thì Là
  Fried Featherback With Dill
  165.000đ/Phần
 • Thác Lác Chiên Giòn
  Deep Fried Featherback
  165.000đ/Phần
 • Đậu Hủ Chiên Giòn
  Deep Fried Tofu
  105.000đ/Phần
 • Đậu Hủ Chiên Trứng Muối
  Fried Tofu With Salt Egg
  125.000đ/Phần
 • Đậu Hủ Trung Hoa
  Chinese Tofu 
  135.000đ/Phần
 • Đậu Hủ Tứ Xuyên
  Sichuan Tofu
  115.000đ/Phần
 • Đậu Hủ Bắc Thảo Sốt " Vạn Lộc Phát"
  Tofu And Chinese Cabbage With "Van Loc Phat" Sauce
  158.000đ/Phần
 • Đậu Hủ Khói Lửa
  Smoked Tofu
  242.000đ/Phần
 • Khổ Qua Chà Bông
  Bittermelon With Meat Floss
  88.000đ/Phần
 • Giò Heo Muối Chiên Giòn
  Deep Fried Pork Legs With Salt
  362.000đ/Dĩa
 

Súp - Soup

 • Súp Cua
  Crab Meat Soup
  42.000đ/Chén
 • Súp Bắp Cua
  Crab Meat & Corn Soup
  42.000đ/Chén
 • Súp Măng Tây Cua
  Crab Meat & Asparagus Soup
  42.000đ/Chén
 • Súp Óc Heo
  Pork Brain Soup
  42.000đ/Chén
 • Súp Hải Sản
  Seafood Soup
  52.000đ/Chén
 • Súp Tôm
  Shrimp Soup
  49.000đ/Chén
 • Súp Hào
  Oyster Soup
  59.000đ/Chén
 • Súp "Vạn Lộc Phát"
  “Vạn Lộc Phát” Soup
  49.000đ/Chén
 

Gỏi - Salad

 • Gỏi Bò Bóp Thấu
  Beef Salad with Vegetables in Spicy Sauce
  183.000đ/Dĩa
 • Gỏi Bò Tắc Non Cà Pháo
  Beef Salad with Kumquat & White eggplant
  183.000đ/Dĩa
 • Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt
  Lotus Stem Salad with Shrimps & Pork
  183.000đ/Dĩa
 • Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt
  Coconut Core Salad with Shrimps & Pork
  183.000đ/Dĩa
 • Gỏi Sứa Tôm Thịt
  Jellyfish Salad with Shrimps & Pork
  183.000đ/Dĩa
 • Gỏi Xoài Tôm Thịt
  Mango Salad with Shrimps & Pork
  183.000đ/Dĩa
 • Gỏi Xoài Tôm Khô, Cá Sặc
  Mango Salad with Dry Fish
  183.000đ/Dĩa
 • Gỏi Khoai Môn Hải Sản
  Seafood Salad With Taro
  198.000đ/Dĩa
 • Gỏi Mực Thái Lan
  Squid Salad with “Thai Lan” Style
  198.000đ/Dĩa
 • Gỏi Bưởi
  Grapefruit Salad
  238.000đ/Dĩa
 • Gỏi Bò "Vạn Lộc Phát"
  “Vạn Lộc Phát” Beef Salad with Vegetables
  226.000đ/Dĩa
 • Gỏi Xoài Táo Tôm Thịt 
  Apple mango salad with shrimp
  183.000đ/Dĩa
 

Cua Thịt - Cua Gạch Son - Crab

 • Nướng
  (Grilled, Crab)
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp/ Hấp Bia/ Hấp Nước Dừa
  Steamed Crab /Steamed Crab with Local Beer /with Coconut Juice
  Kg / Theo Thời Giá
 • Rang Muối/ Rang Muối Hong Kong/ Rang Me
  Sauteed Crab with Salt/with “Hong Kong” Salt/with Tamarind Sauce
  Kg / Theo Thời Giá
 • Sốt Thái/ Sốt Me/ Xào Singapore
  Crab with “Thailand” Sauce /with Tamarind Sauce /
  Stir-fried Crab with Singapore Style
  Kg / Theo Thời Giá
 • Miến Cua Tay Cầm/ Nấu Cà Ri
  Stir-Fried Noodles With Crab Meat/ Cooked With Curry
  Kg / Theo Thời Giá
 • Lẩu Thái/ Lẩu Bầu/ Lẩu Cua Đồng
  Thai Hotpoư Gourd Hotpot/ Crab Hotpot
  Kg / Theo Thời Giá
 

Ghẹ Biển Xanh - Spider - Crab

 • Nướng
  Grilled Spider - Crab 
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp/ Hấp Bia/ Hấp Nước Dừa
  Steamed Spider - Crab/ Steamed Spider-Crab with Local Beer/
  Steamed Spider - Crab with Coconut Juice
  Kg / Theo Thời Giá
 • Rang Muối/ Rang Muối Hong Kong/ Rang Me
  Sauteed Spider - Crab with Salt/ Sauteed Spider - Crab with “Hong Kong” Salư Sauteed Spider - Crab with Tamarind Sauce
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Lẩu Dưa Leo
  Spider - Crab Hot Pot
  Kg / Theo Thời Giá
 

Ba Ba Nuôi - Tortoise

 • Tiết Mật Pha Rượu
  Blood, Bile with Local Wine
  Kg / Theo Thời Giá
 • Lòng Xào Mướp/ Xào Hành Gừng
  Stir-Fried Stomach With Fiber Melon / Ginger And Onion
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nướng Muối Ớt/ Rang Muối Hong Kong
  Grilled Tortoise with Chili & Salt/
  Grilled Tortoise with “Hong Kong” Salt
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Chuối/ Tiềm Thuốc Bắc
  Cooked Tortoise with Green Banana / with Chinese Herbs
  Kg / Theo Thời Giá
 • Đốt Muối
  Sauteed Tortoise with Salt 
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hầm Sâm/ Hầm Xíu
  Braised Tortoise with Ginseng
  Kg / Theo Thời Giá
  Phụ Thu 120.000đ
 

Tôm Hùm - Lobster

 • Tiết Pha Rượu/ Tiết Canh
  Blood with Local Wine / Raw Blood Pudding
  Kg / Theo Thời Giá
 • Ăn Sống/ Làm Gỏi
  Fresh Lobster / Salad
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nướng/ Nướng Bó Tỏi
  Grilled Lobster/ with Butter & Garlic
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp/ Hấp Bia/ Hấp Nước Dừa/ Hấp Tỏi
  Steamed Lobster / with Local Beer / with Coconut Juice / with Garlic
  Kg / Theo Thời Giá
 • Rang Me/ Rang Muối/ Rang Muối Hong Kong
  Sauteed Lobster with Tamarind Sauce / with Salt
  Kg / Theo Thời Giá
 • Đút Lò Phô Mai/ Tôm Hoàn kim
  Baked Lobster with Cheese / Tiger King Prawn 
  Kg / Theo Thời Giá
 • Lẩu Thái Lan
  Lobster Hot Pot with " Thai Lan " style
  Kg / Theo Thời Giá
 

Tôm Tích - Mantis Shrimp

 • Hấp/ Hấp Bia/ Hấp Nước Dừa/ Hấp Tỏi
  Steamed Mantis Shrimp / with Local Beer/ with Coconut Juice / with Garlic.
  Kg / Theo Thời Giá
 • Rang Me/ Rang Muối/ Rang Muối Hong Kong
  Sauteed Mantis Shrimpwith Tamarind Sauce / with Salt/ with “Hong Kong”Salt
  Kg / Theo Thời Giá
 • Tôm Cháy Tỏi/ Tôm Hoàn Kim
  Mantis Shrimp with Overcooked Garlic
  Kg / Theo Thời Giá
 

Tôm Càng - Crayfish

 • Ăn Sống/ Làm Gỏi
  Fresh Cray fish / Salad
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nướng/ Nướng phô Mai/ Nướng Muối Ớt
  Grilled Crayfish, Grilled Crayfish with Cheese / with Shili & Salt
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp/ Hấp Bia/ Hấp Nước Dừa/ Hấp Tỏi
  Steamed Crayfish / with Local Beer / with Coconut Juice / with Garlic
  Kg / Theo Thời Giá
 • Rang Me/ Rang Muối/ Rang Muối Hong Kong
  Sauteed Crayfish with Tamarind Sauce/ with Salt/ with “Hong Kong” Salt
  Kg / Theo Thời Giá
 • Xào Kiểu Singapore/ Tôm Hoàn Kim
  Stir — fried Crayfish, Singapore Style
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Cà Ri - Lẩu Tôm Càng
  Stir-fried Crayfish with Curry / Crayfish Hot Pot
  Kg / Theo Thời Giá
 

Tôm Mũ Ni - Spiny Lobster

 • Nướng/ Nướng Muối Ớt/ Nướng Phô Mai
  Grilled Spiny Lobster / with Chili & Salt / With Cheese
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp/ Hấp Bia/ Hấp Nước Dừa/ Hấp Tỏi
  Steamed Spiny Lobster / with Local Beer / with Coconut Juice / with Garlic
  Kg / Theo Thời Giá
 • Rang Me/ Rang Muối/ Rang Muối Hong Kong
  Sauteed Spiny Lobster with Tamarind Sauce/ with Salt/ with “Hong Kong” Salt
  Kg / Theo Thời Giá
 • Rang Bơ Tỏi/ Tôm Hoàng Kim
  Sauteed Spiny Lobster with Butter & Garlic
  Kg / Theo Thời Giá
 

Tôm Sú -  Tiger - Prawn

 • Ăn Sống Mù Tạt
  Raw Tiger — Prawn eaten with Mustard Sauce
  Kg / Theo Thời Giá
 • Tôm Sú Tái Thái 
  Raw tiger shrimp "Thai" Style
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nướng/ Nướng Muối Ớt/ Nướng Nước Mắm
  Grilled Tiger — Prawn / with Chili & Salt/ with Fish Sauce
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp/ Hấp Bia/ Hấp Nước Dừa/ Hấp Tỏi
  Steamed Tiger — Prawn / with Local Beer / with Coconut Juice / with Garlic
  Kg / Theo Thời Giá
 • Rang Me/ Rang Muối/ Rang Muối Hong Kong 
  Sauteed Tiger — Prawn with Tamarind Sauce / with Salt/with “Hong Kong” Salt
  Kg / Theo Thời Giá
 • Rang Bơ Tỏi/ Tôm Hoàng Kim
  Sauteed Tiger — Prawn with Butter & Garlic
  Kg / Theo Thời Giá
 • Chiên Cốm/ Chiên Xù
  Fried Tiger — Prawn with Green Rice Flakes
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Cà Ri
  Stir -fried Tiger - Prawn with Curry
  Kg / Theo Thời Giá
 

Cá Tầm - Sturgeon Fish

 • Ăn Sống/ Súp Sụn
  Fresh Sturgeon Fish eaten raw / Soup
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nướng/ Nướng Muối Ớt
  Grilled Sturgeon Fish / Grilled Sturgeon Fish with Chili & Salt
  Kg / Theo Thời Giá
 • Chiên Nước Mắm/ Cháy Tiêu
  Fried Sturgeon Fish with Fish Sauce / 
  Fried Sturgeon Fish with Pepper
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp Hong Kong/ Hấp Tam Tơ
  Steamed Sturgeon Fish, “Hong Kong” Style / with Three Sliced Ingredients
  Kg / Theo Thời Giá
 • Chưng Tương
  Steamed Sturgeon Fish with Soybeans
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Măng Chua/ Nấu Thái/ Nấu Ngót
  Sturgeon Fish Hot Pot with Sour Bamboo Shoots/Sturgeon Fish Hot Pot/ Sturgeon Fish Hot Pot with Vegetables
  Kg / Theo Thời Giá
 

CÁ BỐNG MÚ

 • Ăn Sống/ Làm Gỏi
  Fresh Grouper — Fish eaten raw / Grouper — Fish Salad
  Kg / Theo Thời Giá
 • Chưng Tương/ Hồng Xíu 
  Steamed Grouper — Fish with Soybeans / Homemade Sauce
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp Tàu Xì/ Hấp Kì Lân/ Hấp Hong Kong/ Hấp Tam Tơ
  Steamed Grouper — Fish with Douchỉ Sauce/Steamed Grouper — Fish with “Unicorn” Style/Steamed Grouper — Fish with “Hong Kong” Style
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nướng/ Nướng Muối Ớt
  Grilled Grouper - Fish / with Chili & Salt
  Kg / Theo Thời Giá
 • Chiên Giòn Sốt Tỏi Ớt/ Sốt Chua Ngọt/ Sốt XO
  Deep —fried Grouper - Fish with Chili & Garlic Sauce / with “Tu Xuyen” Sauce /xo Sauce
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Cháo - Nấu Cháo Khoai Sọ
  Gruel with Grouper — Fish / Cooked With Taro
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Măng Chua/ Nấu Thái/ Nấu Ngót
  Grouper — Fish Hot Pot with Sour Bamboo Shoots / with Tomatoes & Vegetables /Hot Pot “Thailand” Style
  Kg / Theo Thời Giá
 

Cá Mặt Quỷ - Demon Fish

 • Nướng/ Nướng Muối Ớt
  Grilled “Demon Fish”/ with Chili & Salt
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp Hong Kong/ Hấp TàU XÌ / Hấp Tam Tơ
  Steamed “Demon Fish”, “Hong Kong” Style/ with Douchi Sauce/ with Three Sliced Ingredients
  Kg / Theo Thời Giá
 • Chưng Tương 
  Steamed “Demon Fish” with Soybeans
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Măng Chua/ Nấu Ngót/ Nấu Thái
  “Demon Fish” Hot Pot with Sour Bamboo Shoots / with Tomatoes & Vegetables / Hot Pot “Thailand” Style/ Gruel with “Demon Fish”
  Kg / Theo Thời Giá
 

Cá Mao Ếch - Fprog Fish

 • Nướng/ Nướng Muối Ớt/ Nướng Nước Mắm
  Grilled Frog Fish/ Grilled Frog Fish with Chili & Salt/ with Fish Sauce
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp Hong Kong/ Hấp TàU XÌ / Hấp Tam Tơ
  Steamed Frog Fish, “Hong Kong” Style / with Douchi Sauce / with Frog Fish Three Sliced Ingredients
  Kg / Theo Thời Giá
 • Chiên Giòn Sốt Tỏi Ớt/ Chiên Giòn Chấm Mắm Me
  Deep — fried Frog Fish with Chili & Garlic Sauce/ with Tamarind Sauce
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Ngót/ Nấu Thái
  Frog Fish Hot Pot with Tomatoes & Vegetables / Hot Pot “Thailand” Style
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Lẩu Măng Chưa/ Nấu Mẻ
  Frog Fish Hot Pot with Sour Bamboo Shoots /
  Frog Fish Hot Pot with Fermented Rice
  Kg / Theo Thời Giá
 

Cá Chình Bông - Eel - Fish

 • Nướng/ Nướng Muối Ớt/ Nướng Lá Lốp
  Grilled Eel — Fish / Grilled Eel — Fish with Chili & Salt / with Lolot Leaf
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Chuối Đậu/ Xào Lăn
  Eel — Fish with Bananas & Soya Bean Curds / Stir —fried Eel — Fish with Curry
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hầm Sả/ Tiềm Thuốc Bắc
  Stewed Eel — Fish with Lemon Grass / with Chineses Herbs
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hầm Sâm/ Nấu Măng Chua/ Nấu Thái
  Cook Eel — Fish with Ginseng/
  Eel — Fish Hot Pot with Sour Bamboo Shoots / with Curry
   
  Kg / Theo Thời Giá
 

Cá Lăng - Hemiba Grus

 • Nướng/ Nướng Muối Ớt/ Nước Riềng Mẻ
  Grilled Hemibagrus / with Chili & Salt/ with Chipped main Sope Barbecue
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Măng Chua/ Nấu Ngót/ Nấu Thái/ Nấu Canh Chua
  Hemỉbagrus Hot Pot with Sour Bamboo Shoots / with Tomatoes & Vegetables / Hot Pot “Thailand” style/
  Tamarind and Hemibagrus Soup
   
  Kg / Theo Thời Giá
 • Chả Cá Lã Vọng
  La Vong Fried Hemibagrus
  Kg / Theo Thời Giá
 

Cá Chép Giòn - Crispy Carp

 • Nướng Muối Ớt/ Nướng Riềng Mẻ
  Grilled Crispy Carp with Chili & Salt / with Chipped main Sope Barbecue
  Kg / Theo Thời Giá
 • Om Dưa Chua
  Crispy Carp with Fermented Vegetable
  Kg / Theo Thời Giá
 • Lúc Lắc/ Chiên Nước Mắm
  Diced Crispy Carp Sauteed / Fried Crispy Carp with Fish Sauce
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Ngót/ Nấu Thái/ Nấu Riêu
  Crispy Carp Hot Pot with Tomatoes & Vegetables / Hot Pot “Thailand’ Style Hot Pot with Vegetables
  Kg / Theo Thời Giá
 

Cá Bớp - Cobia Fish

 • Gỏi Cá
  Cobia Fish Salad
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nướng - Nướng Muối Ớt
  Grilled Cobỉa Fish / with Chili & Salt 
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp Tàu Xì/  Hấp Hong Kong
  Steamed Cobia Fish with Douchi Sauce / with “Hong Kong” Style
  Kg / Theo Thời Giá
 • Chiên Sốt Chua Ngọt/ Chiên Sốt Tỏi Ớt
  Fried Cobỉa Fish with Sweet & Sour Sauce / with Chili & Garlic Sauce
  Kg / Theo Thời Giá
 • Cháy Tiêu/ Chiên Nước Mắm
  Fried Cobỉa Fish with Pepper/ with Fish Sauce
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nhúng Giấm
  Cobia Fish Fondue with Mixed Vinegar Hot Pot
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Ngót/ Nấu Măng Chua/ Nấu Thái
  Cobia Fish Hot Pot with Tomatoes & Vegetables / with Sour Bamboo Shoots / Hot Pot “Thailand” style
  Kg / Theo Thời Giá
 

Cá Chim Trắng - Silver Pomfret

 • Nướng - Nướng Muối Ớt
  Grilled “Silver Pomfret” / Grilled “Silver Pomfret” with Chili & Salt
  Kg / Theo Thời Giá
 • Chiên Giòn Cuốn Bánh Tráng/ Chiên Giòn Sốt Tỏi Ớt
  Deep — fried “Silver Pomfret” Served with Rice Vermicelli, Rice Papers & Vegetables / with Chili & Garlic Sauce
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp Hành/ Hấp Hong Kong
  Steamed “Silver Pom.fret” with Onion / Steamed “HongKong” Style 
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Măng Chua/ Nấu Ngót/ Nấu Thái
  “Silver Pomfret” Hot Pot with Tomatoes & Vegetables / “Silver Pomfret” Hot Pot with Sour Bamboo Shoots / “Silver Pomfret” Hot Pot “Thailand” style
  Kg / Theo Thời Giá
 

Hàu - Oyster

 • Ăn Sống Mù Tạt
  Fresh Oyster with Mustard Sauce
  49.000đ/Con
 • Nướng
  Grilled Oyster
  49.000đ/Con
 • Nướng Mỡ Hành
  Grilled Oyster with Spring Onion & Oil Sauce
  49.000đ/Con
 • Nướng Phô Mai/ Nướng Trứng
  Grilled Oyster with Cheese/ Grilled Oyster with Eggs
  59.000đ/Con
 • Nướng Bơ Tỏi
  Fried Oyster with Butters & Garlic
  49.000đ/Con
 • Cháo Hàu
  Gruel with Oyster
  239.000đ/Phần
 

Nghêu / Ngao 2 còi - Clam / Tapes dorsatus

 • Xào Tía Tô/ Xào Lá Quế
  Stir — fried Clam with Perilla / with Basil Leaf 
  135.000đ/Dĩa
 • Hấp Xả - Hấp Thái
  Steamed Clam with Lemon-grass / Steamed “Thailand’
  135.000đ/Dĩa
 • Ngao 2 cồi Hấp Xả - Hấp Thái
  Steamed Tapes dorsatus with Lemon-grass / Steamed “Thailand’
  Kg / Theo Thời Giá
 • Ngao 2 cồi nướng mỡ hành 
  Grilled Tapes dorsatus  with Spring Onion & Oil Sauce
  Kg / Theo Thời Giá
 

Ốc Hương - Sweet Snail

 • Nướng/ Nướng Sauna
  Grilled Sweet Snail / Grilled Sweet Snail “Sauna”
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp Xả/ Hấp Gừng
  Steamed Sweet Snail with Lemon-grass /
  Steamed Sweet Snail with Ginger
  Kg / Theo Thời Giá
 • Rang Muối Ớt
  Sauteed Sweet Snail with Chili & Salt
  Kg / Theo Thời Giá
 

Ốc Đỏ - Red - Snail

 • Gỏi
  Red — Snail Salad
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nướng/ Nướng Mỡ Hành/ Nướng Muối Ớt
  Grilled Red — Snail / with Spring Onion & Oil Sauce / with Chili & Salt
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hấp Xả/  Xào Hành Tỏi
  Steamed Red — Snail with Lemon-grass / Stir —fried Red — Snail with Onion & Garlic
  Kg / Theo Thời Giá
 

Ốc Bươu - Pomacea Smail

 • Nướng Tiêu
  Grilled Pomacea Snail with Pepper
  165.000/Phần
 • Hấp Xả Chấm Mắm Gừng
  Steamed Pomacea Snail with Lemon Grass Dipped and Ginger Fish Sauce
  165.000/Phần
 • Nấu Chuối Đậu
  Pomacea Snail with Bananas & Soya Bean Curdst
  212.000đ/Thố
 

Sò Huyết - Blood Cockles

 • Nướng 
  Grilled Blood Cockles
  198.000đ/Dĩa
 • Cháy Tỏi/ Xào Rau Răm
  Sauteed Blood Cockles with Garlic / with Laksa Leaves
  198.000đ/Dĩa
 • Tái Nước Sôi
  Rare Blood Cockles By Boilt Water
  198.000đ/Dĩa
 • Xào Chua Cay / Xào Tứ Xuyên
  Stir — Fried Blood Cockles with Chili & Sour Sauce / with “Tu Xuyen” Style
  208.000đ/Dĩa
 

Mực Sữa - "Milk - Squid

 • Chiên Nước Mắm
  Deep — Fried “Milk — Squid” with Fish Sauce
  210.000đ/Dĩa
 • Cháy Tiêu Xanh
  Stir-fried “Milk-Squid” with Green Pepper
  210.000đ/Dĩa
 

Mực Lá Tươi- Fresh Broad Squid

 • Nướng Muối Ớt/ Nướng Nước Mắm/ Nướng Sa Tế
  Grilled Fresh Broad Squid with Chili & Salt / with Fish Sauce
  198.000đ/Dĩa
 • Hấp Gừng/ Hấp Hành
  Steamed Fresh Broad Squid with Ginger / with Onion
  198.000đ/Dĩa
 • Chiên Giòn/ Chiên Nước Mắm/ Cháy Tiêu
  Deep — fried Fresh Broad Squid/
  Fried Fresh Broad Squid with Fish Sauce / with Pepper
  198.000đ/Dĩa
 

Mực Lá Câu - Squid

 • Chiên Nước Mắm/ Chiên Giòn
  Fried Squid with Fish Sauce/ Deep — Fried Squid
  592.000đ/Kg
 • Nướng/ Nướng Muối Ớt/ Nướng Nước Mắm
  Grilled Squid'/ Grilled Squid with Chili & Salt/ Grilled Squid with Fish Sauce
  592.000đ/Kg
 • Hấp Hành Gừng
  Steamed Squid with Ginger & Onion
  592.000đ/Kg
 

Khô Mực  - Dried Cuttlefish

 • Nướng
  Grilled Dried 
  245.000đ/Con
 • Chiên Nước mắm
  Fried Dried Cuttlefish with Fish Sauce
  250.000đ/Con
 

Cá Lóc - Snakehead Fish

 • Hấp Cuốn Bánh Tráng
  Steamed Snakehead Fish Served with Rice Paper & Vegetables
  290.000đ/Con
 • Hấp Bầu
  Steamed Snakehead Fish with Calabash
  290.000đ/Con
 • Nướng Trui
  Grilled Snakehead Fish
  290.000đ/Con
 • Nấu Cháo
  Gruel with SnakeheacL Fish & Vegetables
  290.000đ/Con
 

Cá Kèo - "Keo" - Fish

 • Nướng Muối Ớt
  Grilled “Keo — Fish” with Chili & Salt 
  129.000đ/Dĩa
 • Chiên Giòn Chấm Mắm Me
  Deep — fried “Keo — Fish” with Tamarind Fish Sauce
  129.000đ/Dĩa
 • Nấu Lẩu Lá Giang
  “Keo — Fish ” Hot Pot with “La Giang” Vegetables
  340.000đ/Lẩu
 

Bồ Câu - Pigeons

 • Nướng/ Nướng Muối Ớt/ Nướng Nước Mắm
  Grilled Pigeons / with Chili & Salt / with Fish Sauce
  168.000đ/Con
 • Rô Ti/ Quay
  Green Bean Gruel with Pigeons
  168.000đ/Con
 • Nấu Cháo Đậu Xanh
  Braised Pigeon With Pumpkin
  195.000đ/Con
 • Tiềm Bí Đỏ
  Braised Pigeon With Pumpkin
  290.000đ/Con
 • Hầm Sâm Hạt Sen
  Stewed Pigeons with Lotus Seed 
  290.000đ/Con
 

Chim Các Loại - The Birds Òall Kinds

 • Tiết Canh
  Blood pudding
  Kg / Theo Thời Giá
 • Xáo Măng
  Bamboo Shoots Soup
  Kg / Theo Thời Giá
 • Cháo Đậu Xanh
  Green Bean Gruel
  Kg / Theo Thời Giá
 • Hầm Sâm Hạt Sen/Hầm Sả
  Stewed with Ginseng And Lotus Seed
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Xôi/ Nấu Khoai Sọ
  Steamed Glutinous Rice / Cooked With Taro
  Kg / Theo Thời Giá
 

Vịt Xiêm - Siamese Duck: 702.000đ/Con

 • Tiết Canh
  Blood Pudding
   
 • Lòng Xào Mướp
  Stir —fried Stomach with Fiber Melon
 • Bóp Gỏi
  Siamese Duck Salad
 • Nướng Chao/ Nướng Nước mắm
  Grilled Siamese Duck with Fermented Tofu / Grilled Siamese Duck Fish Sauce
   
 • Hấp Gừng
  Steamed Siamese Duck with Ginger
   
 • Xáo Măng
  Bamboo Shoots with Siamese Duck
   
 • Nấu Chao/ Nấu Cháo
  Soya Cheese / Gruel with Siamese Duck
   
 

Gà Mái Dầu - Chicken
(1 Món/ 2 Món / 3 Món = 630.000đ)

 • Lòng Xào Mướp
  Stir —fried Stomach with Fiber 
   
 • Bóp Gỏi/ Trộn Hành Mè 
  Chicken Salad / Chicken Salad with onion & Temarind
 • Nướng Muối Ớt/ Nướng Nước Mắm/ Nướng Lá Chanh
  Grilled Chicken with Chili & Salt/ with Fish Sauce/ with Lime Leaves
 • Rang Muối Hột/ Quay Hành Thơm Xôi Chiên
  Sauteed Chicken with Salt/
  • Roast Chicken in Big Jar & Sticky Rice
   
 • Hấp Hành/ Hấp Muối/ Hấp Lá Chanh/ Hấp Mắm Nhĩ
  Steamed Chicken with Onion/Steamed Chicken with Salt/with Lime Leaves /
  • with Fish Sauce
   
 • Hấp Cải Bẹ Xanh Và Nấm Đông Cô
  Steamed Chicken with Green Mustard Black Mushrooms
 • Xé Phay Và Nấu Cháo/ Nấu Cà Ri
  Lash to ribbons and Gruel / Chicken Hot Pot with Curry
 • Nấu Lá Giang/Xáo MăngChicken Hot Pot with “La Giang” /
  • Bamboo Shoots with Chicken
   
 • Gà Ta Quay Lu Xôi Chiên
   
   
 

Cánh Gà - Chicken Wings

 • Cánh Gà Nướng Muối Ớt
  Grilled Chicken Wings with Chili & Salt
  133.000đ/Dĩa
 • Cánh Gà Chiên Tỏi
  Fried Chicken Wings with Garlic
  133.000đ/Dĩa
 • Cánh Gà Chiên Nước Mắm
  Fried Chicken Wings with Fish Sauce
  133.000đ/Dĩa
 • Cánh Gà Chiên Bơ
  Fried Chicken Wings with Butter
  133.000đ/Dĩa
 • Cánh Gà Chiên Rang Muối
  Roasted Chicken Wings with Salt
  133.000đ/Dĩa
 

Sườn Heo - Pork Rib

 • Sườn Heo Kinh Đô
  Grilled Pork Rib
  150.000đ/Dĩa
 • Sườn Cay "Vạn Lộc Phát"
  Spicy Pork Ribs “Vạn Lộc Phát”
  175.000đ/Dĩa
 • Sườn Heo Nướng Muối Ớt
  Grilled Pork Rib with Salt & Chili
  150.000đ/Dĩa
 • Sườn Heo Quay Lu
  Roasted Pork Rib in Small Jar
  150.000đ/Dĩa
 

Heo Tộc - Wild Hog

 • Tiết Canh
  Blood Pudding
  Kg / Theo Thời Giá
 • Lòng Dồi
  Made Sausage
  Kg / Theo Thời Giá
 • Quay Lu
  Roast Wild Hog in Big Jar
  Kg / Theo Thời Giá
 • Nấu Nhựa Mận/ Nấu Giả Cầy
  Pig with plum/ False Dog-Meat Dish
  Kg / Theo Thời Giá
 • Xáo Măng/ Nấu Khoai Sọ
  Bamboo Shoots soup with Pig 
  Kg / Theo Thời Giá
 

Ếch - Frog

 • Nướng/Nướng Muối Ớt/ Nướng Muối Ớt
  Grilled Frog/ with Chili & Salt/ with Fish Sauce
  135.000đ/Con
 • Chiên Giòn/ Chiên Bơ/ Chiên Nước Mắm
  Deep — fried Frog/ with Butter/ with Fish Sauce
  135.000đ/Dĩa
 • Xào Lăn/ Xào Sa Tế/Xào Sả Ớt
  Stir-fried Frog with Curry / with Chili Hot Sauce / with Chili & Lemongrass
  153.000đ/Dĩa
 

Lươn - Eel

 • Nướng Muối Ớt/ Nướng Sa Tế
  193.000đ/Dĩa
 • Nướng Riềng Mẻ
  Grilled Eel with Sour Rice
  193.000đ/Dĩa
 • Chiên Giòn
  Deep — fried Eel
  163.000đ/Dĩa
 • Xào Sa Tế/Xào Sả Ớt/Xào Lăn
  Stir-fried Eel with Chineses Chili Sauce / with Chili
  163.000đ/Dĩa
 • Lươn Bằm Xúc Báng Đa
  Minced Eel with Dry Pancake
  163.000đ/Dĩa
 • Cháo Lươn Môn
  Rice Soup with Eel & Taro
  213.000đ/Phần
 • Nấu Chuối Đậu
  Eel with Bananas & Soya Bean Curds
  238.000đ/Thố
 

Bò - Beef

 • Bò Xào Sa Tế
  Stir-fried Beef with Curry
  160.000đ/Phần
 • Bò Nướng Chao
  Grilled Beef with Soya Cheese
  160.000đ/Phần
 • Bò Nướng Muối Ớt
  Grilled Beef with Chili & Salt
  160.000đ/Phần
 • Bò Bít Tết Khoai Tây Chiên
  Beef Steak with French Fries
  160.000đ/Phần
 • Bò Lúc Lắc Khoai Tây Chiên
  Diced Beef Sauteed with French Fries
  160.000đ/Phần
 • Bò Cuốn Cải Bẹ Xanh
  Beef Rolls with Green Mustard
  160.000đ/Phần
 • Bò Kho Sả Cơm Cháy
  Simmered Beef with Lemon Grass & Burnt rice
  160.000đ/Phần
 • Bò Nhúng Dấm
  Beef Fondue with Mixed Vinegar Hot Pot
  235.000đ/Phần
 • Bò Nhúng Mẻ
  Beef with Sour Fresh Rice
  235.000đ/Phần
 

Miến, Mì, Bún Gạo - Vermicelli, Noodle

 • Miến Xào Cua
  Stir-fried Vermicelli with Crab Meat
  179.000đ/Thố
 • Bún Gạo Xào Tôm, Thịt
  Stir —fried Rice Vermicelli with Pork & Shrimps
  179.000đ/Dĩa
 • Bún Xào Singapore
  Singapore Fried Vermicelli Recipe
  128.000đ/Dĩa
 • Mì Xào Hải Sản, Mì Xào Giòn Hải Sản
  Stir-fried Yellow Noodles with Seafood & Vegetables Deep — fried Yellow Noodles with Seafood & Vegetables
  179.000đ/Dĩa
 • Mì Xào Bò
  Stir —fried Yellow Noodles with Beef
  179.000đ/Dĩa
 • Mì Xào Thập Cẩm/Mì Xào Giòn Thập Cẩm
  Stir —fried Yellow Noodles with Pork Liver,
  Kidney, Heart & Vegetables / Deep — fried Yellow Noodles
  Pork Liver, Kidney, Heart & Vegetables
  179.000đ/Dĩa
 • Hũ Tiếu Xào Hải Sản/ Xào Bò (Khô Hay Sốt)
  Stir-fried Vermicelli with Seafood/
  Stir —fried Vermicelli with Beef (Dried or Sauce)
  179.000đ/Dĩa
 

Cơm Dĩa - Rice

 • Cơm Chiên Tỏi Trứng
  Fried Rice with Eggs & Garlic
  99.000đ/Dĩa
 • Cơm Chiên Cá Mặn
  Fried Rice with Salted Dried Fish
  160.000đ/Thố
 • Cơm Chiên Dương Châu
  Yangzhou Fried Rice
  160.000đ/Dĩa
 • Cơm Chiên Hải Sản
  Fried Rice with Seafood
  160.000đ/Dĩa
 • Cơm Cháy - Hải Sản
  Crispy Fried Rice with Seafood
  180.000đ/Dĩa
 

Lẩu - Hot Pot

 
 • Lẩu Vua
  King Hot Pot
  1.950.000đ/Lẩu
 • Lẩu Nấm " Vạn Lộc Phát"
  Mushrooms Hotpot “Vạn Lộc Phát”
  449.000đ/Lẩu
 • Lẩu Thái
  Thai Hot Pot
  449.000đ/Lẩu
 • Lẩu Hải Sản Chua Cay
  Spicy & Sour Seafood Hot Pot
  449.000đ/Lẩu
 • Lẩu Cua Đồng
  Crab Hot Pot
  449.000đ/Lẩu
 • Lẩu Thác Lác Khổ Qua
  Bitter Melon Hot Pot with Featherback
  499.000đ/Lẩu
 • Lẩu Cá Kèo Lá Giang
  “Keo — Fish” Hot Pot with “La Giang” Vegetables
  340.000đ/Lẩu
 • Lẩu Ếch Lá Giang
  Frog Hot Pot with “La Giang” Vegetables
  340.000đ/Lẩu
 • Lẩu Lươn Lá Giang
  Eel Hot Pot with “La Giang” Vegetables
  449.000đ/Lẩu
 • Lẩu Gà Đồng Quê Lá Giang
  Chicken Hot Pot with Viet Nam Leaves
  638.000đ/Lẩu
 • Lẩu Tôm
  Shrimps Hot Pot
  Theo Thời Giá
 • Lẩu Cá Chép Giòn
  Crispy Carp Hot Pot
  Theo Thời Giá
 • Lẩu Cua
  Sea Crab Hot Pot
  Theo Thời Giá
 • Lẩu Ghẹ
  Spider — Crab Hot Pot
  Theo Thời Giá
 • Lẩu Tôm Càng
  Crayfish Hot Pot
  Theo Thời Giá
 • Lẩu Cá Lăng
  Hemibagrus Hot Pot
  Theo Thời Giá
 • Lẩu Cá Mao Ếch
  Frog — Fish Hot Pot 
  Theo Thời Giá
 • Lẩu Cá Tầm
  Sturgeon Fish Hot Pot 
  Theo Thời Giá
 • Lẩu Cá Bống Mú
  Grouper — Fish Hot Pot 
  Theo Thời Giá
 

CHÁO - GRUEL

 • Cháo Bò Bằm
  Gruel with Beef
  116.000đ/Phần
 • Cháo Hải Sản
  Gruel with Seafood
  143.000đ/Phần
 • Cháo Nấm Thịt Bằm
  Gruel with Mushroom with Minced Pork
  113.000đ/Phần
 • Cháo Tôm
  Gruel with Shrimp  
  197.000đ/Phần
 

CƠM PHẦN - GỌI MÓN
MÓN MẶN - MAIN DISHES

 • Cơm Thố Trắng
  Steamed Rice in Ceramic Bowl
  39.000đ/ Thố
 • Cá Lóc Kho Tộ
  Simmered Snakehead Fish Ceramic Bowl
  128.000đ/ Thố
 • Cá Bông Lau Kho Tộ
  Simmered “Bong Lau - Fish” Ceramic Bowl
  139.000đ/ Thố
 • Cá Kèo Kho Rau Răm
  Simmered Keo - Fish with Laksa Leaves
  149.000đ/ Thố
 • Ếch Kho Sả Ớt
  Simmered Frog with Chili & Lemon Grass 
  135.000đ/Con
 • Lươn Xào Sả Ớt
  Stir-fried Eel with Chili & Lemon Grass
  163.000đ/Dĩa
 • Ba Rọi Kho Tiêu
  Simmered Pork in Ceramic Bowl with Pepper
  139.000đ/ Thố
 • Sườn Heo Ram Mặn
  Fried Salty Pork Rib
  179.000đ/Dĩa
 • Trứng Chiên Thịt Bằm
  Fried Eggs with Pork
  87.000đ/Dĩa
 • Trứng Chiên Hành Tây
  Fried Eggs with Onion
  71.000đ/Dĩa
 • Đậu Hũ Chiên Sốt Cà
  Fried, Tofu with Tomato Sauce
  85.000đ/Dĩa
 

CƠM PHẦN - GỌI MÓN
Món Xào - Fried Dishes

 • Mực Xào Cà Thơm
  Stir-fried Squid Tomato & Pineapple
  198.000đ/Dĩa
 • Bò Xào Củ Hành
  Stir -fried Beef with Onions
  132.000đ/ Dĩa
 • Sườn Xào Chua Ngọt
  Stir -fried Pork with Sweet & Sour Sauce
  152.000đ/Dĩa
 • Rau Muống Xào Tỏi
  Stir -fried Water Spinach with Garlic
  67.000đ/Dĩa
 • Rau Muống Xào Thịt Bò
  Stir -fried Water Spinach with Beef
  132.000đ/ Dĩa
 • Bó Xôi Xào Tỏi
  Stir -fried Spinach with Garlic
  81.000đ/Dĩa
 • Khổ Qua Xào Trứng
  Stir -fried Bitter Melon with Eggs
  94.000đ/ Dĩa
 • Cải Ngọt Xào Thịt Bò
  Stir -fried Sweet Cabbage with Beef
  132.000đ/ Dĩa
 • Cải Thìa Xào Thịt Bò
  Stir-fried Chinese Cabbage with Beef
  132.000đ/ Dĩa
 • Cà Tím Nướng Mỡ Hành
  Grilled Eggplant with Spring Onion & Oil Sauce
  75.000đ/Phần
 • Cà Tím Tay Cầm
  Stir -fried Eggplant with Pork
  99.000đ/Phần
 • Bó Xôi Xào Thịt Bò
  Stir -fried Spinach with Beef
  152.000đ/Dĩa
 • Rau Xào Thập Cẩm
  Stir -fried Assorted Vegetables
  73.000đ/Dĩa
 • Nấm Đông Cô Xào Cải Thìa
  Stir-fried Chinese Black Mushroom with Chinese Cabbage 
  99.000đ/Dĩa
 

CƠM PHẦN - GỌI MÓN
Món Luộc - Boiled Dishes

 • Rau Muống Luộc
  Boiled Water Spinach
  77.000đ/Dĩa
 • Đậu Bắp Luộc Chấm Chao
  Boiled Okra with Fermented Tofu Sauce
  83.000đ/Dĩa
 • Rau Luộc Thập Cẩm Chấm Kho Quẹt
  Boiled Vegetables with Fish Sauce, Sugar and Pepper
  127.000đ/Dĩa
 • Kho Quẹt Thêm
  Fish Sauce, Sugar and Pepper
  26.000đ/Thố
 • Rau Thập Cẩm Luộc Chấm Chao
  Fermented Tofu and Boiled Vegetables
  107.000đ/Dĩa
 • Bầu Luộc, Trứng
  Boiled, Calabash, Eggs
  101.000đ/Dĩa
 

CƠM PHẦN - GỌI MÓN
MÓN CANH - SOUP DISHES

 • Canh Cải Ngọt Nấu Tôm Tươi
  Sweet Cabbage and. Shrimp Soup
  149.000đ/Phần
 • Canh Cua Rau Đay, Rau Mồng Tơi
  Crab Soup with Jute Plant, Malabar Spinach
  116.000đ/Phần
 • Canh Cải Xanh Nấu Tôm Tươi
  Mustard Green and Shrimp Soup
  138.000đ/Phần
 • Canh Cải Ngọt Nấu Tôm Khô
  Sweet Cabbage and Dried Shrimp Soup
  85.000đ/Phần
 • Canh Cải Thịt Bằm
  Green Cabbage Soup with Minced Pork
  73.000đ/Phần
 • Canh Xà Lách Xoong Thịt Bằm 
  Watercress Soup with Minced Pork
  79.000đ/Phần
 • Canh Sườn Non Nấu Cải Chua
  Pork Rib Soup with Pickled Mustard Greens
  128.000đ/Phần
 • Canh Cải Bẹ Xanh Nấu Cá Thác Lác
  Green Mustard Soup with Featherback
  145.000đ/Phần
 • Canh Khổ Qua Cá Thác Lác
  Bitter Melon Soup with Featherback
  145.000đ/Phần
 • Canh Tần Ô Cá Thác Lác
  Vegetables Soup with Featherback
  145.000đ/Phần
 • Canh Bầu Nấu Tôm Tươi
  Calabash Soup with Fresh Shrimps
  138.000đ/Phần
 • Canh Chua Cá Lóc
  Tamarind and Snakehead Fish Soup 
  128.000đ/Phần
 • Canh Chua Cá Bông Lau
  Tamarind and Chinese Pangasius-catfish Soup
  128.000đ/Phần
 • Canh Cà Chua Thịt Bò
  Tomato Soup with Beef
  138.000đ/Phần
 • Canh Chua Tôm tươi
  Tamarind and Shrimp Soup
  152.000đ/Phần
 • Canh Cá Thác Lác Nấu Cà Thơm
  Featherback Soup with Tomato & Pineapple
  149.000đ/Phần
 • Canh Đậu Hũ Hẹ Thịt Bằm
  Chive flower Soup with Lean Pork 
  116.000đ/Phần
 

CƠM PHẦN - GỌI MÓN
Các Món Chay - Vegetarian

 • Canh Cải Chay
  Vegetarian Vegetable Soup
  105.000đ/Tô
 • Canh Chua Chay
  Sour Vegetarian Soup
  105.000đ/Tô
 • Mì Xào Chay
  Stir-fried Yellow Noodles with Vegetables
  107.000đ/Dĩa
 • Bún Gạo Xào Chay
  Stir-fried Rice Vermicelli with Vegetables
  107.000đ/Dĩa
 • Cơm Chiên Dương Châu Chay
  Vegetarian Yangzhou Fried Rice
  160.000đ/Dĩa
 • Cơm Chiên Rau Nấm Thập Cẩm Chay
  Fried Rice with Assorted Vegetables
  160.000đ/Dĩa
 • Nấm Rơm Kho Chay
  Straw Mushrooms Claypots
  107.000đ/Dĩa
 • Rau Củ Thập Cẩm Xào Chay
  Stir-fried Vegetables
  107.000đ/Dĩa
 • Đậu Hũ Chiên Giòn Chay
  Deep Fried Tofu
  105.000đ/Dĩa
 • Lẩu Nấm Chay
  Mushrooms Hotpot 
  399.000đ/Lẩu
 

Phần Gọi Thêm - Extra

 • Phần Bún Tươi Gọi Thêm
  Extra Fresh Rice Noodles
  28.000đ/Dĩa
 • Phần Bún Gạo Khô, Mì, Miến Gọi Thêm
  Extra Dried Rice Noodles, Egg Noodles, Vermicelli
  28.000đ/Dĩa
 • Phần Mì Xào Giòn Gọi Thêm
  Extra Stir —fried Yellow Noodles
  54.000đ/Dĩa
 • Phần Thịt Bò Gọi Thêm
  Extra Fresh Beef
  120.000đ/Dĩa
 • Phần Tôm Gọi Thêm
  Extra Fresh Shrimp
  Theo Thời Giá
 • Phần Mực Gọi thêm
  Extra Fresh Squids
  120.000đ/Dĩa
 • Phần Nghêu Gọi Thêm
  Extra Fresh Clam
  86.000đ/Dĩa
 • Phần Cá Thác Lác Gọi Thêm
  Extra Fresh Featherback
  120.000đ/Dĩa
 • Phần Nấm Các Loại Gọi Thêm
  Extra Fresh Mushrooms of all kinds
  97.000đ/Dĩa
 • Phần Rau Các Loại Gọi Thêm
  Extra Fresh Assorted Vegetables of all kinds
  99.000đ/Dĩa
 • Rau Thêm Lẩu Tôm
  Extra Fresh Assorted Vegetables for Shrimp Hot pot
  99.000đ/Dĩa
 • Rau Thêm Lẩu Khổ Qua
  Extra Fresh Assorted Vegetables for Bitter Melon Hot Pot
  99.000đ/Dĩa
 • Rau Thêm Lẩu Hải Sản Chua Cay
  Extra Fresh Assorted Vegetables for Spicy & Sour Seafood Hot Pot
  99.000đ/Dĩa
 • Rau Thêm Lẩu Nấm Các Loại Gọi Thêm
  Extra Fresh Assorted Vegetables for Mushrooms Hot pot of all kinds 
  125.000đ/Dĩa
 • Phần Đậu Hũ Gọi Thêm
  Extra Fresh Tofu
  59.000đ/Dĩa
 • Bánh Mì
  Bread
  12.000đ/Phần
 • Bánh Tráng Gọi Thêm
  Extra Rice Paper
  11.000đ/Dĩa
 • Bánh Phồng Tôm
  Prawn Crackers
  25.000đ/Dĩa
 • Bánh Đa Nướng Gọi Thêm
  Extra Dry Pancake
  15.000đ/Cái
 • Nấm Bào Ngư Gọi Thêm
  Extra Abalone Mushrooms
  68.000đ/Dĩa
 • Nấm Đông Cô Gọi Thêm
  Extra Chinese Black Mushrooms Mushrooms
  68.000đ/Dĩa
 • Nấm Linh Chi Gọi Thêm
  Extra Lingzhi Mushrooms
  68.000đ/Dĩa
 • Nấm Kim Châm Gọi thêm
  Extra Needle Mushrooms
  68.000đ/Dĩa
 • Trứng Gà,Trứng Vịt Gọi Thêm
  Extra Eggs
  17.000đ/Quả
 • Mù Tạt Chén Gọi Thêm
  Extra Mustard Sauce in bowl
  10.000đ/Chén
 • Mù Tạt Tuýp Gọi Thêm
  Extra Mustard Sauce in tube 
  50.000đ/Tuýp
 

Phụ Thu Rượu - Alcohol Surcharge Fee

 • Rượi Quý Khách Mang Vào Nhà Hàng Sử Dụng, Xin Quý Khách Vui Lòng Trả Phụ Thu 30% Theo Giá Bán Ra Của Nhà Hàng
  Corkage fee is 30% according to the item’s menu price of our restaurant
   
 

Phụ Thu Bia, Nước Ngọt Và Các Thức Uống Khác
(Surcharge Fee Beer, Soft Drinks And The Other)

 • Lon Hoặc Chai Nhỏ
  Small Can or Small Bottle
  11.000đ/Lon/Chai
 • Lon Hoặc Chai Lớn
  Big Can or Big Bottle
  26.000đ/Lon/Chai
 • Thùng Hoặc Két
  Box or Tank
  264.000đ/Lon/Chai
 

Phụ Thu Thức Ăn - Food Cost Surcharge

 • Dĩa
  Plate
  88.000đ/Dĩa
 • Kg
  Kilogram
  200.000đ - 500.000đ/Kg (Tùy Loại)
 
Liên hệ đặt tiệc
Hotline: 0931 03 03 68
Bản đồ
© 2024 Vanlocphat. Designed by TD&T
0931 03 03 68